WOZ/Fiscaal

WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. Alle onroerende zaken in Nederland worden ieder jaar opnieuw gewaardeerd. In de wet WOZ staat vermeld hoe deze waarden worden bepaald.
De gemeente bepaalt de waarde van het object op basis van verschillende punten bijvoorbeeld de waarde van het woonhuis en de bijbehorende grond. Ook als er bijgebouwen zijn zoals  een garage of een schuur of bijvoorbeeld een bedrijfspand, valt dit onder de WOZ waarde.

Uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op de peildatum 1 januari van het vorige jaar.  De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. WOZ-waarden zijn openbaar, zodat iedere huiseigenaar de waarde van zijn huis makkelijk kan vergelijken met de waarde van andere woningen.
 • Naast de gemeentelijke belastingen wordt de WOZ waarde als grondslag gebruikt voor de volgende belastingen:

  Waterschapsbelasting

 • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
 • Vennootschapsbelasting
 • Vermogensbelasting
 • OZB E (Onroerendezaakbelasting voor de eigenaar)
 • OZB G (Onroerendezaakbelasting voor de gebruiker)
 • Erfbelasting
 • Schenkbelasting
 • Verhuurderheffing
Denkt u dat uw WOZ waarde te hoog is of wilt u een bezwaar indienen? U kunt dan bij ons voor informatie en het indiening van het bezwaar terecht.

Wilt u meer advies over uw WOZ waarde? 

Neem contact met ons op