Aankoop

Landelijk wonen staat momenteel erg in de belangstelling, waardoor landelijke woonobjecten een schaars product is geworden. Doordat wij als gespecialiseerd kantoor de regionale vraag en het aanbod van landelijk onroerend goed kunnen overzien (meestal afkomstig van uittredende agrariërs) heeft u bij ons een grotere kans van slagen. Rondom het woongedeelte van een voormalige boerderij bevinden zich vaak allerlei bijgebouwen, zoals stallen, schuren en/of loodsen.
 
Met enige bouwkundige aanpassing kunnen deze gebouwen geschikt worden gemaakt voor particulieren met een aan huis gebonden beroep zoals zelfwerkende advocaten, adviseurs, tandartsen, fysiotherapeuten, kunstenaars of voor mensen met een specifieke hobby zoals hobbyisten, houders van oldtimers.
 
Bestemmingsplanregels laten voornoemd gebruik vaak niet toe. Of bij sloop mag er te weinig worden teruggebouwd. Door onze uitgebreide kennis van het buitengebied en onze specialistische tak van agrarische makelaardij zijn wij bij uitstek op de hoogte van de specifieke regelgevingen in de gemeente, de bestemmingsplannen, de mogelijkheden en beperkingen. Dit alles vergt advisering op maat.
 
Voor een eerste vrijblijvend advies nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek geheel in de sfeer van een landelijke omgeving.

Neem contact met ons op