Taxatie nodig?

Een onroerend goed heeft vele waarden, of het nu om een huis, kantoor, bedrijf, boerderij of landerij gaat. Er is sprake van een verkoopwaarde, die in beginsel door koper en verkoper anders worden ingeschat. Voor de verzekering praat men over de herbouwwaarde, de bank vindt de executiewaarde belangrijk en de fiscus rekent met de waarde in het economische verkeer.

Voor alle partijen is het belangrijk op een gegeven moment te beschikken over een realistisch waardeoordeel van een ter zake kundige. We hebben het dan over een taxatierapport waarin op weloverwogen wijze rekening wordt gehouden met relevante argumenten.

Zo’n ter zake kundige is de NVM-makelaar. Door te werken met een NVM-makelaar is iedereen ervan verzekerd dat het taxatierapport door een deskundige is opgemaakt. Zijn brede praktijkervaring en het NVM-uitwisselingssysteem als voortreffelijke informatiebron zijn daarnaast de garantie voor een goede, zo objectief mogelijke taxatie. Het NVM-uitwisselingssysteem is een computersysteem dat de NVM-makelaar dagelijks op de hoogte stelt van bewegingen op de woning-, bedrijfs- en agrarisch onroerend goed markt en inzicht geeft in vraag en aanbod binnen zijn werkgebied.

Als u meer informatie wilt, bijvoorbeeld over de voorwaarden en tarieven en de diverse taxatie- soorten, kunt u dit vrijblijvend aanvragen.

Neem contact met ons op