Agro logistiek

Taxatie van land- en tuinbouwbedrijven is zeer specialistisch werk. Of het nu gaat om de aan- of verkoop van een bedrijf, wijziging van de bedrijfsvorm, waardebepaling voor fiscale doeleinden of schadebepalingen, iedere taxatievorm vraagt om een eigen benadering.

Bij de waardebepaling spelen diverse factoren een belangrijke rol. Het betreffen factoren zoals planologische mogelijkheden, milieuwetgeving, bijzondere fiscale regels voor land- en tuinbouw. Ook de toekomstige regels zoals ruimte-voor-ruimte regeling, reconstructie plannen voor de intensieve veehouderij in Brabant en Limburg spelen een belangrijke rol.

Verder beschikken wij over uitgebreide informatiesystemen zoals het NVM Master Plan, Kadata (onderdeel van het Kadaster) en eigen data.

De kracht van onze taxaties is dat deze worden vormgegeven door een scherpe analytische benadering, onderbouwd met een keurige rapportage en gedetailleerde onderbouwing.

J.M.M. Hermens is niet alleen lid van de NVM-secties AOG en wonen (geafficheerd), maar tevens registertaxateur (RT) voor agrarische en bedrijfsmatige onroerende zaken