Omgeving

Hermens Vastgoed Advisering is vaak betrokken bij ontwikkelingen van landelijke en stedelijke gebieden gelegen tegen de kernrandzone voor de ontwikkeling van woningbouwlocaties en/of bedrijventerreinen.

Het betreft geen risicodragende projectontwikkeling, maar namens opdrachtgever wordt een initiërende coördinerende taak verricht. Dit kan onder andere betekenen het inschakelen van o.a. een stedenbouwkundige voor soms een noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing.

Projecten waar Hermens Vastgoed Advisering bij betrokken was:
  • Maasbroekse Blokken Boxmeer, grondverwerving woningbouw locatie;
  • Beugen-Zuid Boxmeer, grondverwerving bedrijventerrein;
  • Dijkverbeteringwerkzaamheden Heumen
  • Rioolzuiveringsinstallatie Haps
  • Grootschalig bedrijventerrein Bijsterhuizen Nijmegen/Wijchen
  • Westelijke ontsluitingsweg Deurne, Autoweg A50 Uden/Veghel
  • Ontsluiting bij Uden
  • Tal van infrastructurele projecten